Elämyksellisen lumi- ja jäärakentamisen konsultointi sekä kokonaisvaltaiset rakentamispalvelut.
Consulting for creation of experiences via snow and ice construction, along with comprehensive construction services.
Vi erbjuder konsultuppdrag för upplevelse-baserade snö- och isbyggen samt heltäckande byggtjänster.Консультации по строительству из снега и льда, а также полный спектр строительных услуг.